Podatność CVE-2000-0081


Publikacja: 2000-01-10   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Hotmail does not properly filter JavaScript code from a user's mailbox, which allows a remote attacker to execute the code by using hexadecimal codes to specify the javascript: protocol, e.g. jAvascript.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> Hotmail 


Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top