Podatność CVE-2000-0085


Publikacja: 2000-01-04   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Hotmail does not properly filter JavaScript code from a user's mailbox, which allows a remote attacker to execute code via the LOWSRC or DYNRC parameters in the IMG tag.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Hotmail 


Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top