Podatność CVE-2000-0100


Publikacja: 1999-12-29   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The SMS Remote Control program is installed with insecure permissions, which allows local users to gain privileges by modifying or replacing the program.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> Systems management server 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/ntbugtraq/current/0045.html
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2000/ms00-012

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top