Podatność CVE-2000-0117


Publikacja: 2000-01-30   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The siteUserMod.cgi program in Cobalt RaQ2 servers allows any Site Administrator to modify passwords for other users, site administrators, and possibly admin (root).

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
SUN -> Cobalt raq 
SUN -> Cobalt raq 2 
SUN -> Cobalt raq 3i 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/951

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top