Podatność CVE-2000-0132


Publikacja: 2000-01-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Microsoft Java Virtual Machine allows remote attackers to read files via the getSystemResourceAsStream function.

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.6/10
2.9/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Microsoft -> Virtual machine 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/957

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top