Podatność CVE-2000-0135


Publikacja: 2000-02-01   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The @Retail shopping cart application allows remote users to modify sensitive purchase information via hidden form fields.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Atretail -> Atretail 


Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top