Podatność CVE-2000-0171


Publikacja: 2000-03-11   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
atsadc in the atsar package for Linux does not properly check the permissions of an output file, which allows local users to gain root privileges.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
At computing -> Atsar linux 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/1048
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2000-03/0102.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top