Podatność CVE-2000-0216


Publikacja: 2000-02-29   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Microsoft email clients in Outlook, Exchange, and Windows Messaging automatically respond to Read Receipt and Delivery Receipt tags, which could allow an attacker to flood a mail system with responses by forging a Read Receipt request that is redirected to a large distribution list.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Exchange server 
Microsoft -> Outlook 
Microsoft -> Windows messaging 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/ntbugtraq/2000-q1/0176.html

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top