Podatność CVE-2000-0232


Publikacja: 2000-03-30   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Microsoft TCP/IP Printing Services, aka Print Services for Unix, allows an attacker to cause a denial of service via a malformed TCP/IP print request.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Terminal server 
Microsoft -> Windows 2000 
Microsoft -> Windows nt 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2000-03/0306.html
http://www.securityfocus.com/bid/1082
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2000/ms00-021

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top