Podatność CVE-2000-0251


Publikacja: 2000-04-06   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
HP-UX 11.04 VirtualVault (VVOS) sends data to unprivileged processes via an interface that has multiple aliased IP addresses.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
HP -> Hp-ux 
HP -> VVOS 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/1090
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2000-04/0021.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top