Podatność CVE-2000-0259


Publikacja: 2000-04-12   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The default permissions for the Cryptography\Offload registry key used by the OffloadModExpo in Windows NT 4.0 allows local users to obtain compromise the cryptographic keys of other users.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> Terminal server 
Microsoft -> Windows nt 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/1105
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2000/ms00-024

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top