Podatność CVE-2000-0264


Publikacja: 2000-04-17   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Panda Security 3.0 with registry editing disabled allows users to edit the registry and gain privileges by directly executing a .reg file or using other methods.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Panda -> Panda security 

 Referencje:
http://updates.pandasoftware.com/docs/us/Avoidvulnerability.zip
http://www.securityfocus.com/templates/archive.pike?list=1&msg=38FB45F2.550EA000@teleline.es
http://www.securityfocus.com/bid/1119

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top