Podatność CVE-2000-0305


Publikacja: 2000-05-19   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows NT 4.0, and Terminal Server systems allow a remote attacker to cause a denial of service by sending a large number of identical fragmented IP packets, aka jolt2 or the "IP Fragment Reassembly" vulnerability.

Typ:

CWE-399

(Resource Management Errors)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Microsoft -> Terminal server 
Microsoft -> Windows 2000 
Microsoft -> Windows 95 
Microsoft -> Windows 98 
Microsoft -> Windows nt 
BE -> BEOS 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/1236
http://www.securityfocus.com/templates/advisory.html?id=2240
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2000/ms00-029

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top