Podatność CVE-2000-0314


Publikacja: 2001-03-12   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
traceroute in NetBSD 1.3.3 and Linux systems allows local users to flood other systems by providing traceroute with a large waittime (-w) option, which is not parsed properly and sets the time delay for sending packets to zero.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Slackware -> Slackware linux 
Redhat -> Linux 
Netbsd -> Netbsd 
Digital -> UNIX 
Debian -> Debian linux 

 Referencje:
ftp://ftp.NetBSD.ORG/pub/NetBSD/misc/security/advisories/NetBSD-SA1999-004.txt.asc
http://marc.info/?l=bugtraq&m=91893782027835&w=2

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top