Podatność CVE-2000-0320


Publikacja: 2000-04-21   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Qpopper 2.53 and 3.0 does not properly identify the \n string which identifies the end of message text, which allows a remote attacker to cause a denial of service or corrupt mailboxes via a message line that is 1023 characters long and ends in \n.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
SUN -> Cobalt raq 2 
SUN -> Cobalt raq 3i 
Qualcomm -> Qpopper 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/templates/archive.pike?list=1&msg=9763.000421@SECURITY.NNOV.RU
http://www.securityfocus.com/bid/1133

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top