Podatność CVE-2000-0345


Publikacja: 2000-05-03   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The on-line help system options in Cisco routers allows non-privileged users without "enabled" access to obtain sensitive information via the show command.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Cisco -> Router 2500 
Cisco -> Router 2600 
Cisco -> Router 3600 
Cisco -> Router 4000 
Cisco -> Router 7200 
Cisco -> Router 7500 
Cisco -> IOS 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/1161
http://www.securityfocus.com/templates/archive.pike?list=1&msg=20000502222246.28423.qmail@securityfocus.com

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top