Podatność CVE-2000-0400


Publikacja: 2000-05-13   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The Microsoft Active Movie ActiveX Control in Internet Explorer 5 does not restrict which file types can be downloaded, which allows an attacker to download any type of file to a user's system by encoding it within an email message or news post.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Active movie control 
Microsoft -> Internet explorer 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=95868514521257&w=2
http://www.securityfocus.com/bid/1221

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top