Podatność CVE-2000-0414


Publikacja: 2000-05-04   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Vulnerability in shutdown command for HP-UX 11.X and 10.X allows allows local users to gain privileges via malformed input variables.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
HP -> Hp-ux 
HP -> VVOS 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/1214
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2000-05/0047.html

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top