Podatność CVE-2000-0431


Publikacja: 2000-05-22   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cobalt RaQ2 and RaQ3 does not properly set the access permissions and ownership for files that are uploaded via FrontPage, which allows attackers to bypass cgiwrap and modify files.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
SUN -> Cobalt raq 2 
SUN -> Cobalt raq 3i 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/1238
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2000-05/0305.html
http://www.securityfocus.com/templates/archive.pike?list=1&msg=20000523100045.B11049@HiWAAY.net
http://www.osvdb.org/1346

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top