Podatność CVE-2000-0541


Publikacja: 2000-06-17   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The Panda Antivirus console on port 2001 allows local users to execute arbitrary commands without authentication via the CMD command.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Panda -> Panda antivirus 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2000-06/0164.html
http://www.securityfocus.com/bid/1359
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/4707

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top