Podatność CVE-2000-0601


Publikacja: 2000-06-25   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
LeafChat 1.7 IRC client allows a remote IRC server to cause a denial of service by rapidly sending a large amount of error messages.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Leafdigital -> Leafchat 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/templates/archive.pike?list=1&msg=Pine.BSF.4.10.10006252056110.74551-100000@unix.za.net
http://www.leafdigital.com/Software/leafChat/history.html
http://www.securityfocus.com/bid/1396

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top