Podatność CVE-2000-0677


Publikacja: 2000-10-20   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in IBM Net.Data db2www CGI program allows remote attackers to execute arbitrary commands via a long PATH_INFO environmental variable.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
IBM -> Net.data 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/alerts/advise60.php
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/4976

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top