Podatność CVE-2000-0689


Publikacja: 2000-10-20   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Account Manager LITE does not properly authenticate attempts to change the administrator password, which allows remote attackers to gain privileges for the Account Manager by directly calling the amadmin.pl script with the setpasswd parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Cgi script center -> Account manager 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2000-08/0291.html
http://www.cgiscriptcenter.com/acctlite/
http://www.securityfocus.com/bid/1604
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/5125

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top