Podatność CVE-2000-0704


Publikacja: 2000-10-20   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in SGI Omron WorldView Wnn allows remote attackers to execute arbitrary commands via long JS_OPEN, JS_MKDIR, or JS_FILE_INFO commands.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
WNN -> WNN4 
Omron -> Worldview 
Freewnn -> Freewnn 

 Referencje:
ftp://sgigate.sgi.com/security/20000803-01-A
http://www.securityfocus.com/bid/1603
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/5163

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top