Podatność CVE-2000-0761


Publikacja: 2000-10-20   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
OS2/Warp 4.5 FTP server allows remote attackers to cause a denial of service via a long username.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
IBM -> Os2 ftp server 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/1582
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2000-08/0166.html
ftp://ftp.software.ibm.com/ps/products/tcpip/fixes/v4.3os2/ic27721/README

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top