Podatność CVE-2000-0764


Publikacja: 2000-10-20   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Intel Express 500 series switches allow a remote attacker to cause a denial of service via a malformed IP packet.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Intel -> Express 8100 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2000-08/0338.html
http://www.securityfocus.com/bid/1609
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/5154

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top