Podatność CVE-2000-0777


Publikacja: 2000-10-20   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The password protection feature of Microsoft Money can store the password in plaintext, which allows attackers with physical access to the system to obtain the password, aka the "Money Password" vulnerability.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> Money 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/1615
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2000/ms00-061

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top