Podatność CVE-2000-0786


Publikacja: 2000-10-20   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
GNU userv 1.0.0 and earlier does not properly perform file descriptor swapping, which can corrupt the USERV_GROUPS and USERV_GIDS environmental variables and allow local users to bypass some access restrictions.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
GNU -> Userv 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2000-07/0389.html
http://marc.info/?l=bugtraq&m=96473640717095&w=2
http://www.debian.org/security/2000/20000727
http://www.securityfocus.com/bid/1516

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top