Podatność CVE-2000-0803


Publikacja: 2000-12-19   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
GNU Groff uses the current working directory to find a device description file, which allows a local user to gain additional privileges by including a malicious postpro directive in the description file, which is executed when another user runs groff.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
GNU -> Groff 

 Referencje:
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/5280

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top