Podatność CVE-2000-0811


Publikacja: 2000-12-19   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Auction Weaver 1.0 through 1.04 allows remote attackers to read arbitrary files via a .. (dot dot) attack on the username or bidfile form fields.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Cgi script center -> Auction weaver 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/1783
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/5372

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top