Podatność CVE-2000-0817


Publikacja: 2000-12-19   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in the HTTP protocol parser for Microsoft Network Monitor (Netmon) allows remote attackers to execute arbitrary commands via malformed data, aka the "Netmon Protocol Parsing" vulnerability.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Network monitor 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/alerts/index.php
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2000/ms00-083
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/5399

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top