Podatność CVE-2000-0845


Publikacja: 2000-11-14   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
kdebug daemon (kdebugd) in Digital Unix 4.0F allows remote attackers to read arbitrary files by specifying the full file name in the initialization packet.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Digital -> UNIX 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2000-09/0204.html

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top