Podatność CVE-2000-0944


Publikacja: 2000-12-19   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
CGI Script Center News Update 1.1 does not properly validate the original news administration password during a password change operation, which allows remote attackers to modify the password without knowing the original password.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Cgi script center -> News update 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2000-10/0402.html
http://www.securityfocus.com/bid/1881
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/5433

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top