Podatność CVE-2000-0958


Publikacja: 2000-12-19   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
HotJava Browser 3.0 allows remote attackers to access the DOM of a web page by opening a javascript: URL in a named window.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
SUN -> Hotjava browser 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2000-10/0349.html
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/5428

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top