Podatność CVE-2000-0965


Publikacja: 2000-12-19   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The NSAPI plugins for TGA and the Java Servlet proxy in HP-UX VVOS 10.24 and 11.04 allows an attacker to cause a denial of service (high CPU utilization).

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
HP -> VVOS 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/hp/2000-q4/0012.html
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/5361

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top