Podatność CVE-2000-1075


Publikacja: 2000-12-11   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Directory traversal vulnerability in iPlanet Certificate Management System 4.2 and Directory Server 4.12 allows remote attackers to read arbitrary files via a .. (dot dot) attack in the Agent, End Entity, or Administrator services.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
SUN -> Iplanet certificate management system 
Netscape -> Directory server 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2000-10/0383.html
http://www.iplanet.com/downloads/patches/0122.html
http://www.securityfocus.com/bid/1839
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/5421

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top