Podatność CVE-2000-1076


Publikacja: 2000-12-11   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Netscape (iPlanet) Certificate Management System 4.2 and Directory Server 4.12 stores the administrative password in plaintext, which could allow local and possibly remote attackers to gain administrative privileges on the server.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
SUN -> Iplanet certificate management system 
Netscape -> Directory server 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2000-10/0383.html
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/5422

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top