Podatność CVE-2000-1103


Publikacja: 2001-01-09   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
rcvtty in BSD 3.0 and 4.0 does not properly drop privileges before executing a script, which allows local attackers to gain privileges by specifying an alternate Trojan horse script on the command line.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
BSDI -> Bsd os 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/2009
http://www.securityfocus.com/archive/1/147120

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top