Podatność CVE-2000-1110


Publikacja: 2001-01-09   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
document.d2w CGI program in the IBM Net.Data db2www package allows remote attackers to determine the physical path of the web server by sending a nonexistent command to the program.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
IBM -> Net.data 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/2017
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2000-11/0384.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top