Podatność CVE-2000-1156


Publikacja: 2001-01-09   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
StarOffice 5.2 follows symlinks and sets world-readable permissions for the /tmp/soffice.tmp directory, which allows a local user to read files of the user who is using StarOffice.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.6/10
4.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
SUN -> Staroffice 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2000-11/0115.html
http://www.securityfocus.com/bid/1922
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/5487

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top