Podatność CVE-2000-1192


Publikacja: 2001-08-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in BTT Software SNMP Trap Watcher 1.16 allows remote attackers to cause a denial of service, and possibly execute arbitrary commands, via a long string trap.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Btt software -> Snmp trap watcher 

 Referencje:
http://www.securiteam.com/windowsntfocus/5ZP0C000KC.html
http://www.securityfocus.com/bid/985
http://www.bttsoftware.co.uk/snmptrap.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top