Podatność CVE-2000-1244


Publikacja: 2000-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Computer Associates InoculateIT Agent for Exchange Server does not recognize an e-mail virus attachment if the SMTP header is missing the "From" field, which allows remote attackers to bypass virus protection.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
CA -> Inoculateit agent for exchange 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2000-11/0158.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top