Podatność CVE-2001-0077


Publikacja: 2001-02-12   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The clustmon service in Sun Cluster 2.x does not require authentication, which allows remote attackers to obtain sensitive information such as system logs and cluster configurations.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
SUN -> Cluster 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2000-12/0180.html
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/6123

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top