Podatność CVE-2001-0086


Publikacja: 2001-02-12   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
CGI Script Center Subscribe Me LITE 2.0 and earlier allows remote attackers to delete arbitrary mailing list users without authentication by directly calling subscribe.pl with the target address as a parameter.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Cgi script center -> Subscribe me lite 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2000-12/0160.html
http://www.securityfocus.com/bid/2108
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/5735

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top