Podatność CVE-2001-0152


Publikacja: 2001-05-03   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The password protection option for the Compressed Folders feature in Plus! for Windows 98 and Windows Me writes password information to a file, which allows local users to recover the passwords and read the compressed folders.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Microsoft -> PLUS 

 Referencje:
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2001/ms01-019

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top