Podatność CVE-2001-0160


Publikacja: 2001-01-01   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Lucent/ORiNOCO WaveLAN cards generate predictable Initialization Vector (IV) values for the Wireless Encryption Protocol (WEP) which allows remote attackers to quickly compile information that will let them decrypt messages.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Orinoco -> Orinoco wavelan 
Lucent -> Wavelan 

 Referencje:
http://www.cs.jhu.edu/~seny/pubs/wince802.pdf

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top