Podatność CVE-2001-0189


Publikacja: 2001-03-26   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Directory traversal vulnerability in LocalWEB2000 HTTP server allows remote attackers to read arbitrary commands via a .. (dot dot) attack in an HTTP GET request.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Intranet-server -> Localweb2000 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2001-01/0346.html
http://www.securityfocus.com/bid/2268
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/5982

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top