Podatność CVE-2001-0231


Publikacja: 2001-03-26   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Directory traversal vulnerability in newsdesk.cgi in News Desk 1.2 allows remote attackers to read arbitrary files via a .. in the "t" parameter.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Ibrow -> News desk 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2001-01/0042.html
http://www.kb.cert.org/vuls/id/496064
http://www.securityfocus.com/bid/2172
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/5898

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top