Podatność CVE-2001-0238


Publikacja: 2001-07-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Microsoft Data Access Component Internet Publishing Provider 8.103.2519.0 and earlier allows remote attackers to bypass Security Zone restrictions via WebDAV requests.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Windows 2000 
Microsoft -> Windows 95 
Microsoft -> Windows 98 
Microsoft -> Windows 98se 
Microsoft -> Windows me 
Microsoft -> Windows nt 

 Referencje:
http://www.ciac.org/ciac/bulletins/l-074.shtml
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2001/ms01-022
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/6405

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top