Podatność CVE-2001-0245


Publikacja: 2001-06-27   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Microsoft Index Server 2.0 in Windows NT 4.0, and Indexing Service in Windows 2000, allows remote attackers to read server-side include files via a malformed search request, aka a new variant of the "Malformed Hit-Highlighting" vulnerability.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Microsoft -> Index server 
Microsoft -> Indexing service 

 Referencje:
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2001/ms01-025
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/6518

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top